Home
Visie
Voor organisaties
Voor jou
Wie we zijn
Contact
 
 

Doel en visie

Bepaal en bereik jouw stip aan de horizon. 
Bepaal en bereik jouw stip aan de horizon.
Verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en leiderschap tonen.
Aan het roer gaan staan en doelgericht koers zetten naar jouw stip aan de horizon.
Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar hoe doe je dat?

MIV is een training- en coaching module die enerzijds persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten in kaart brengt en anderzijds leert deze te gebruiken om stapsgewijs toe te werken naar een helder doel.

De training ‘Meester in Verandering’:
- Helpt de deelnemer in kaart te brengen hoe zijn/ haar stip aan de horizon eruitziet en hoe deze bereikt kan  worden.
- Leert de deelnemer regie te nemen en persoonlijke veranderkracht te benutten.

De training is ontworpen voor mensen:
- Van wie flexibiliteit en/of verandering gevraagd wordt.
- Die persoonlijke veranderkracht willen ontdekken.
- Die op een scharnierpunt in het leven staan (reorganisatie op het werk, overgang van student naar professional, scheiding, pensioen in zicht, herintreden enz.)
- Die graag constructief vorm willen geven aan hun herstelproces.

Naast dat MIV zich bij uitstek leent om ingezet te worden in organisaties die willen investeren in flexibiliteit, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel van personeel is MIV ook zeer geschikt voor een kleine groep of individu die behoefte heeft aan zicht en grip op eigen veranderkracht. De onderdelen van de MIV- training worden dan verspreid over een persoonlijk coaching traject waarbij de veranderwens van de deelnemer centraal staat.

MIV maakt inzichtelijk hoe je regie kan nemen in uitdagende situaties die om eigen verantwoordelijkheid vragen. De training leert dan ook hoe -vanuit eigen kracht- om te gaan met veranderingsprocessen.
De deelnemer ontwikkelt vaardigheden waarmee ze proactief en effectief kan handelen en succesvol kan anticiperen op nieuwe situaties. De opgedane kennis kan de deelnemer na de training direct toepassen op zowel professionele als persoonlijke vraagstukken.

Meester in Verandering gelooft dat door het bewust inzetten van persoonlijke veranderkracht je positieve invloed kan uitoefenen. En, dat je met de juiste kennis en houding op een constructieve manier regie kan nemen. We geloven dat wanneer je als mens ruimte krijgt, dat er ruimte ontstaat voor eigenheid, kwaliteit en identiteit. En, dat wanneer je deelt dat je (be)grip krijgt.
Neem contact op

We horen graag van u