Home
Visie
Voor organisaties
Voor jou
Wie we zijn
Contact
 
 

Wie we zijn

Aangenaam 
Aangenaam
Maarten Schepers, trainer en initiatiefnemer

Op zowel persoonlijk als professioneel vlak kom ik doorlopend in aanraking met momenten van verandering. Sommige veranderingen zijn klein, andere groter. De ene situatie doorloop ik soepel, de ander vraagt meer aandacht. Verwonderlijk vind ik het hoe uitdagend het soms kan zijn om regie te nemen over een situatie. Ik heb gemerkt dat als het lukt, het enorm veel kracht en plezier met zich meebrengt. 

Met veel plezier verzorg ik de training `Meester in Verandering`.
Een training die eigen veranderkracht onderstreept en de deelnemer in de gelegenheid stelt om verantwoordelijkheid en regie te nemen.
Ik geloof dat wanneer je als mens ruimte krijgt, dat er ruimte ontstaat voor eigenheid, autonomie en kwaliteit. En, dat wanneer je deelt dat je (be)grip krijgt.

Deze visie is geïntegreerd in de wijze waarop de training is ontwikkelt en waarop ik de training vormgeef.
Het faciliteren van zelf onderzoek, al dan niet in groepsverband, geeft mij gevoel van zin en nut. Hieruit haal ik energie. Het samen bouwen aan de hiervoor benodigde veiligheid vraagt om aandacht en maatwerk, dit brengt mij plezier. 

Contact is mijn instrument. Ik maak het door te luisteren, te observeren, te reageren en af te stemmen. 
Mijn werkstijl is kalm, duidelijk en vriendelijk, ik werk mensgericht.

Ervaring in het werken met individuen en groepen deed ik op als sociotherapeut in de forensische psychiatrie, als trainer, docent en begeleider. Sinds 3 jaar werk ik ook als zelfstandig ondernemer, dit doe ik onder de naam `Care Venture` (https://www.careventure.nl). 

https://www.linkedin.com/in/maarten-schepers-a79452120/

Wanneer ik MIV met een andere trainer geef, dan doe ik dit met Maurice Zorge of Elroy Lemmens.
Beide trainers die echt oog hebben voor de deelnemer en de veiligheid kunnen borgen die nodig is om samen constructief op persoonlijke wijze aan de slag te gaan.  
Voor inhoudelijk advies en ondersteuning kan ik een beroep doen op Peter Schepers, een door de wol geverfde psychotherapeut.

Jeroen van Loon, initiatiefnemer

Als mede-initiatiefnemer van `Meester in Verandering` heb ik samen met Maarten Schepers de training ontwikkeld.
Een jaar intensieve samenwerking heeft een methodisch sterke training opgeleverd waar ik als trainer trots op ben. Het is ons gelukt om een training te creëren die veranderkracht onderstreept.

Gedurende het proces heb ik een beroep kunnen doen op zowel mijn praktische als theoretische ervaring als professioneel trainer. Ik heb er vertrouwen in dat dit proces een prachtig product heeft opgeleverd op basis waarvan iedereen kan ervaren dat ze `Meester in Verandering` kunnen zijn.
 
Neem contact op

We horen graag van u