Home
Visie
Voor organisaties
Voor jou
Wie we zijn
Contact
 
 

Meester in verandering in mijn organisatie

Investeer in personeel. 
Investeer in personeel.
Mogelijk is er sprake van een (op handen zijnde) reorganisatie?
Vinden werknemers het ingewikkeld of uitdagend om `het bekende` los te laten en `het nieuwe` te omarmen?  en zijn gebruikelijke methodieken om de organisatie in beweging te krijgen niet succesvol gebleken?

Neem dan contact op met `Meester in Verandering`.

Als werkgever wil je doelen behalen en hierover verantwoording afleggen, dat is belangrijk. Je werkt aan verbetering. Ontwikkelen is een continue proces. Veranderingen worden doorgevoerd en nieuwe werkvormen worden geïmplementeerd. Je verwacht van de werknemer dat deze flexibel meebeweegt. Hier loopt het wel eens, in eerste instantie op subtiele wijze, spaak.

Het proces van veranderen vraagt aandacht.
Flexibiliteit en onvoorwaardelijke committent wordt verwacht, soms wordt er weerstand en demotivatie geoogst. Het beoogde doel lijkt dan ver weg.
Je stelt jezelf mogelijk de vraag hoe het komt dat er een contraproductieve beweging in de organisatie plaatsvindt. Hoe behaal je de beoogde kwaliteit en wat is hier voor nodig?

Het begint vaak bij oprechte aandacht voor de mens en daadwerkelijke ruimte voor verandering.

Meester in Verandering geeft werknemers de kans om stil te staan bij (de) verandering, biedt de gelegenheid om eigen kracht en kwaliteit te onderzoeken en laat zien hoe je regie en verantwoordelijkheid kan nemen.

Wanneer je als persoon de ruimte krijgt om stil te staan bij wat er gebeurt, wie je bent en waarom je doet wat je doet, draagt dit direct bij aan gevoel van kracht, waardering en motivatie.
Dit zal zich terug vertalen in flexibiliteit, betrokkenheid, dankbaarheid, inzet en uiteindelijk de beoogde kwaliteit.

Meester in Verandering biedt praktische handvatten welke na de training direct op zowel professionele als persoonlijke vraagstukken kunnen worden toegepast.

Hoe werkt het?
De training `Meester in Verandering` wordt gegeven aan groepen tot maximaal 12 personen.
De deelnemers maken ter voorbereiding een persoonlijke thuiswerkopdracht. 
In de training van 1 dag gaan we hier mee aan de slag. 
Gedurende de trainingsdag komen diverse leerstijlen en werkvormen rondom het thema 'verandering' aan bod en worden zowel kwaliteiten als aandachtspunten van de deelnemers in kaart gebracht.
Aan het eind van de training krijgen de deelnemers een veranderplattegrond waarmee ze nieuwe kennis en ervaring in praktijk brengen.
Na vier tot zes weken vindt er o.b.v. de veranderplattegrond een follow up plaats.
Na het doorlopen van de training krijgen de deelnemers het bewijs van bekwaamheid `Meester in Verandering`.

We bieden `Meester in Verandering` ook als individueel coaching traject aan, bijvoorbeeld bij (langdurig) verzuim.
Kijk hiervoor in het menu bij `voor jou`.

Neem contact met ons op voor een kennismaking, informatie over het programma of een vrijblijvende offerte.
Neem contact op

We horen graag van u